Politika privatnosti

Sportmontex d.o.o. će, u skladu sa važećim zakonskim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenoj kupovini proizvoda i/ili usluga. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom i biće dostupni samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.


Sportmontex d.o.o. neće koristiti navedene podatke o Korisniku u cilju dostave reklamnih obaveštenja svojih i/ili trećih lica, osim u slučaju da je Korisnik dao svoju izričitu saglasnost za isto. Trenutno, Sportmontex d.o.o. ne nudi prodaju putem platnih kartica, već isključivo naplatu robe vrši preko tekućeg računa banke i putem kurirske službe prilikom preuzimanja robe.